(Svenska) Min narcissistiska partner kan aldrig säga att jag gör något bra

Min narcissistiska partner kan aldrig säga att jag gör något bra

Människor med narcissistiska drag kan ofta vara kritiska och ha regler för andras beteenden. Dessa regler gäller inte dem själva.

Om du har en narcissistisk partner och saknar att höra att du gör något bra, tänk på följande:

– Tänk igenom om du har fastnat i ett mönster där du hoppas att narcissisten ska se saker du gör som är bra i stället för att kritisera det som inte är bra.

– Fundera på hur det var när du växte upp. Blev du ofta bekräftad eller fick du oftare höra vad du kunde förbättra?

– Om du har förklarat för narcissisten att du vill höra något bra, utan framsteg, försök sluta förklara hur besviken du blir.  Säg istället till att har t.ex. städat så gott du har kunnat och att han/hon kan städa nästa gång så att det blir som han/hon vill.

Ett annat alternativ är att inte reagera på narcissistens kritik utan börja prata om något annat. Ytterligare  ett alternativ är att vid något tillfälle när narcissisten gör fel, ta upp att du inte kommer att anmärka men att han/hon har kristiserat dig för samma saker. Fråga även narcissisten om han/hon märker att olika regler gäller för er.

Säg även till narcissisten att hans/hennes beteende inte är acceptabelt. Narcissisten kommer inte att tycka om den kommentaren men poängen är att du slutar inta en fösvarande ledsen position utan istället börjar ställa krav och sätta gränser.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.