Drogmissbruk etc.

Om du har problem med missbruk, t.ex. alkohol, droger eller spel är det sannolikt att det har pågått ett tag och att det har tagit tid för dig att orka se att du har ett problem. Ofta är det mycket skam kring missbruk och en vanlig felaktig övertygelse är att det handlar om karaktär. Däremot är det sannolikt om du har ett missbruk att andra delar av ditt liv inte fungerar bra och att de inte fungerade bra före missbruket heller. Det kan t.ex. handla om att du inte är så bra på att ta hand om dina behov utan blir överkörd av andra och/eller kör över dig själv. Du har t.ex. kanske svårt att be om hjälp, sätta gränser mot andra och ställa krav på andra.

I en terapi hos mig får du hjälp att se hur ditt missbruk hänger ihop med hur du hanterar olika delar av ditt liv. Därpå får du lära dig hur du kan hantera din tillvaro på ett sätt så att du tar hand om dig själv bättre och därmed även mår bättre.

If you have problems with alcohol or drug abuse, a gambling disorder etc. you have probably had problems with it for a while and it has probably taken you some time to realize that you have a problem. Often there is a lot of shame involved in problems with substance abuse  and a common mistake is that you think that it is all about a lack of character. It is also common if you abuse something that that other parts of your life are dysfunctional and that they were dysfunctional before you got your substance abuse. For example you are probably not that good at taking care of your needs. May be you let other people run over your needs or you don´t listen to your needs yourself. May be you have a hard time setting limits to other people , telling people what you want or asking  other people for help.

In a therapy with me you will get help in analyzing how your substance abuse is linked to different parts of your life. After that you will learn how you can handle your life in  a way where you take better care of your needs and therefore feel better.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *