Missnöje med dig själv och ditt liv

Om du känner missnöje med dig själv och ditt liv  kan det ibland kännas som att det är fel på allt därför att missnöjet har generaliserats gradvis tills du inte vet vad som hör hemma var.

Om du känner missnöje med dig själv och ditt liv i stort kommer du hos mig  först att få hjälp med att sortera i hur stort ditt missnöje är för olika områden i livet. Därpå får du jobba mer fokuserat med varje livsområde.

If you feel dissatisfaction with yourself and your life, you might sometimes feel that everything is wrong because the dissatisfaction has gradually been generalized until you finally don´t know what belongs where.

If you feel dissatisfaction with yourself and your life generally you will get help to sort things out and see  what the dissatisfaction is about.  After that you will work more focused with every life area where there is a problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *