Narcissisten har förmåga att blåsa bort din ilska och framkalla skuldkänslor

Narcissisten har förmåga att blåsa bort din

ilska och ge dig skuldkänslor

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du lever med en narcissist eller har en narcissistiska förälder har du kanske varit med om att  du kan känna dig arg och skälla ut narcissisten varpå du efter samtalet plötsligt sitter med skuldkänslor, skam och en känsla av att vara elak. Du kanske dessutom har upplevt det här scenariot många gånger och du kanske själv har svårt att förstå hur det alltid är du som till slut sitter och skäms. Narcissister är experter på att använda andra som känslomässiga papperskorgar. De behöver inte “tänka” för att åstadkomma ett sådant scenario utan de “bara gör det”. Det innebär att du redan här hamnar i ett underläge. Du behöver “tänka” för att undvika narcissistens fällor medan narcissisten “bara gör” det som känns bra (vilket är att lägga över alla jobbiga känslor på dig). Första steget till att komma ur den onda cirkeln som jag har beskrivit ovan är:

– Räkna med att du kommer att drabbas av skuldkänslor i dina samtal med narcissisten. Ha en färdig plan för hur du kommer att bete dig, dvs. säg det du har att säga, räkna med att känna skuldkänslor, acceptera skuldkänslorna och gå därifrån. Vänta inte på att narcissisten ska få prata färdigt och därmed få en kortsiktig lättnad medan du blir mer och mer tyngd.

På det här sättet lär du narcissisten att behålla sina jobbiga känslor eller lägga över dem på någon annan (vilket tyvärr är det mest sannolika).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *