Narcissisten har konflikt med vårt barn och blir sedan arg och fryser ut mig också

Vissa narcissister kan generalisera sin ilska till att omfatta flera familjemedlemmar. Hen kan ha konflikt med ett av sina barn och därpå ignorera och frysa ut sin partner. Ett vanligt skäl till detta är att om narcissisten anser att ert barn är oförskämt eller beter sig illa så blir det i narcissistens huvud ofta ditt den andra förälderns fel. Det kan handla om att du enligt narcissisten inte satt tillräckliga gränser eller på andra sätt uppfostrat barnen fel. Du blir därför straffad trots att det inte är en konflikt mellan dig och narcissisten.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.