(Svenska) Narcissisten kritiserar och dömer för att slippa känna skam och värdelöshet

Narcissisten kritiserar och dömer för att slippa känna skam och värdelöshet

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Ett vanligt och påfrestande drag hos narcissister är att de är kritiska. De flesta kan känna behov av att kritisera andra ibland men eftersom narcissister känner sig berättigade att bete sig som de vill samtidigt som de anser att de vet bättre än andra uppstår kritiken ofta.

Narcissisten känner sig djupt inne full av skam. Skammen har uppstått av att narcissisten bara blev sedd för något han/hon gjorde. Narcissistens föräldrar har oftast inte intresserat sig för vem deras barn är som person, det är barnets prestationer inom något ämne som har varit viktiga. Narcissisten har under sin uppväxt fått kämpa och prestera för att känna värde och samhörighet och  kampen  fortsätter i vuxen ålder. Det ser dock utifrån inte ut som en kamp för värde. Narcissisten ger istället ett krävande, dömande intryck och knuffar med sitt beteende bort människor känslomässigt. Det leder till att narcissisten fortsätter känna känslomässig ensamhet och skam.

Att skuldbelägga andra gör att narcissisten tillfälligt:

– Slipper känna egen skam och skuld

– Slipper känna sig misslyckad

– Slipper ta ansvar för egna beteenden

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *