Narcissister kan hålla en lång monolog om allt du behöver göra, alla fel du gör och bli arga för att du inte kommer ihåg allt

Narcissister kan hålla lång monologer om alla fel du gör och vad du ska göra annorlunda. Om du inte kommer ihåg allt de säger eller om du tappar koncentrationen kan det väcka ilska. Du förväntas vara tacksam för att du blir kritiserad. Däremot kan narcissisten själv ta sig friheten att både glömma vad du säger och inte höra allt du säger. Det du har att säga är ofta helt oviktigt om det inte fyller en funktion för narcissisten.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

wwww.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.