Nedstämdhet och depression

Många människor kan känna sig nedstämda ibland. Om du har varit nedstämd länge och det påverkar många delar av ditt liv kan du ha drabbats av en depression.

Du kan ha en depression om du har minst 5 av följande symtom där  1 av dem måste vara symtom 1 eller 2:

 1. Du känner dig ledsen större delen av dagen.

 2. Du har tappat intresse eller förmåga att tycka om saker som du tidigare uppskattat.

 3. Du går upp eller ner i vikt.

 4. Du sover för mycket eller för lite.

 5. Du känner dig rastlös eller tvärtom, du kommer inte igång med saker.

 6. Du känner dig trött hela tiden.

 7. Du känner dig värdelös eller har mycket skuldkänslor.

 8. Du har svårt att koncentrera dig eller svårt att tänka.

 9. Du tänker ofta på döden.

Many people feel  low sometimes. If you have been feeling low for a long time and it affects many parts of your life, you may have a depression.

You may have a depression if you have at least 5 of the following symptoms where 1 of them must be symptom 1 or 2:

 1. You feel sad most of the day.

 2. You have lost interest or ability to appreciate things that you used to appreciate before.

 3. You gain or lose weight.

 4. You sleep too much or too little.

 5. You feel restless or on the contrary, you can´t initiate things.

 6. You feel tired most of the time.

 7. You feel worthless or you have lots of feelings of guilt.

 8. You have a hard time concentrating or thinking.

 9. You often think about death.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *