Oro och ångest

Oro handlar ofta om framtiden och om tankar som känns skrämmande. Tankarna leder till oro och ångest. Oro fyller ofta en funktion på kort sikt. Det kan handla om att du slipper ta itu med något annat som är jobbigt, att du tror att om du hela tiden tänker på det jobbiga så kan du förbereda dig eller förhindra att känslan blir för jobbig. På lång sikt leder dock oron oftast till att du känner dig mer uppgiven, ångestladdad och oförmögen att vara i nuet.

I en terapi hos mig får du hjälp att se hur din oro har uppstått och vad som vidmakthåller den. Därpå får du lära dig hur du kan både hantera och/eller acceptera den.Worry is often about the future and about thoughts that are perceived as frightening. The thoughts lead to worry and anxiety. The short term reward with worry is that you for example don´t have to deal with something else that you find difficult or  that you think that if you prepare yourself for the anxiety provoking event, you will find it less difficult. In the long run worry often makes you feel more hopeless, more anxious and less capable of being in the present.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *