(Svenska) Öva dig i Mindfulness – Hemuppgift 11

Öva dig i Mindfulness – Hemuppgift 11

Förra veckan hade du uppgift 10 i hemläxa.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att agera förälder åt dig själv. Observera varje gång du tänker självkritiska tankar och tänk hur du skulle bemöta  dina barn om de gjorde de fel du tycker att du gör. Försök bemöta dig själv på samma bekräftande sätt.

Lycka till!

Nästa vecka få du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.