Schema fokuserad terapi (schema terapi)

Schema terapi är en vidare utveckling av den kognitiva terapin. En stor skillnad är att du får titta mer på hur dina scheman eller inre övertygelser om dig själv (t.ex. jag kommer att bli övergiven, jag kommer att misslyckas etc.) har formats. Terapi formen är mycket användbar om du har faktorer från din uppväxt som du tror kan ha påverkat ditt sätt att vara.

Jag har gått modul C i Schema terapi. Jag använder ibland strategier från Schematerapin med mina klienter när jag tycker att det kan vara motiverat och användbart.

Schema therapy is a further development of the cognitive therapy. A difference is that you focus more on how your schemas or inner thoughts about yourself (for example “ I will be abandoned” or “I am a failure” etc. have developed.). This therapy is very useful if you have factors from you past that you think have influenced your adult life in a negative way.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *