(Svenska) Strategier för att hantera narcissisten (2)

Stratetgier för att hantera narcissisten

3. Var observant på vilka tankar och känslor du ofta får när du pratar med narcissisten. Det kan t.ex. handla om “han/hon har rätt i sin kritik, jag kan nästan ingenting om det mesta”, “han/hon har kanske rätt i att jag är dum eftersom även jag själv tycker det”, “han/hon kanske har rätt i att jag aldrig kommer ihåg vad saker som andra berättar vilket innebär att jag är oempatisk”, “jag känner skuld skuld över att jag inte lyssnar tillräckligt, att jag är alltför oengagerad, att jag inte tar hand om mina barn på ett bra sätt etc.

4. Börja inte försvara dig själv, försök i stället att lyssna, observera och sedan säga något i stil med – jag hör  vad du säger och vi kan diskutera hur vi tillsammans kan hantera det här, men sättet du tilltalar mig är inte ok och jag kommer inte att accpetera det.

Jag vet att ovan nämnda strategier är lätta att prata om men svåra att genomföra. Försök därför ha tålamod med dig själv när du inte lyckas genomföra dem och försök i stället igen. Fundera även på om du har någon att prata med när du känner dig ignorerad eller utfryst av narcissisten.

5. Mina tidigare exemple kanske mer handlar om hantera en narcissistisk partner. Om du har en narcissistisk vän som bara pratar om sig själv; sluta ställa följdfrågor kring hur han/hon känner sig, Prata istället om dig själv, får du inga följfrågor utan det blir tyst, testa antingen att låta det vara tyst eller prata om ytliga saker. Utvärdera på sikt om du vill ha relationen på ett ytligt plan eller om du hellre vill vara utan den.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanel.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.