Stress

De flesta människor kan uppleva stress ibland. Kroppen och hjärnan har en bra förmåga att hantera kortvarig stress. Långvarig stress däremot kan leda till att du mår dåligt och får t.ex. svårt att sova, ökad eller minskad aptit, svårt med koncentration och minnet och generellt  känner nedstämdhet och kanske meningslöshet.

I en terapi hos mig får du hjälp att se vilken eller vilka livssituationer som har lett till att du upplever stress. Därpå får du hjälp att gå igenom hur du kan hantera de olika bitarna så att du tar bättre hand om dina behov och därmed även mår bättre.

Most people experience stress sometimes. The body and the brain are good at handling short-term stress. On the contrary, long-term stress can be damaging and lead to problems with appetite, sleep, concentration, memory and also lead to depressive feelings and may be feelings of meaninglessness.

In a therapy with me you illl get help in analyzing what life situations have caused you to experience stress. After that you will get help to analyze how you can handle the different parts of life that are stressful so that you can take better care of your needs and therefore also feel better.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *