Kommunicera på ett direkt sätt

Många människor har problem att kommunicera på ett rakt sätt. Ofta beror det på att du kanske är rädd för att inte vara omtyckt och accepterad eller för att du kanske plågas av skuldkänslor. Orsakerna finns ofta i din bakgrund genom att du t.ex. av olika anledningar inte kunde uttrycka din åsikt eller ta plats. I en terapi hos mig får du hjälp att identifiera orsaker och sedan gå igenom hur du på bästa sätt kan jobba med att ställa krav, säga vad du tycker, sätta gränser etc.

Many people have problems in communicating in a direct way. May be you are afraid of not being liked enough or accepted or may be you battle with feelings of guilt. The reasons for this problem often lies in your childhood where you for different reasons may be could not express your thoughts and feelings in a healthy way.

In a therapy with me you will get help to analyze where your problem comes from and how you can start to express what you think and feel without being afraid of without feeling guilty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *