(Svenska) Hur hjälper du 3-6 åringar att hantera konflikter?

Hur hjälper du 3-6 åringar att hantera konflikter?

Om du har vuxit upp i en kaotisk miljö har du sannolikt på egen hand fått lära dig en massa saker. Eftersom det är mycket kring tankemönster och beteenden som lärs in under uppväxten kommer du som inte har fått den inlärningen av dina anknytningspersoner att få jobba hårt under vuxen ålder. Den goda nyheten är att du kan lära dig det mesta som vuxen fast det kräver motivation.

 Det kan vara bra att du jobbar med dig själv som vuxen både för din egen skull men också om planerar att skaffa barn.

En detalj som dina barn lär sig av dig är hur de ska hantera konflikter. Det kommer att hjälpa dem att hantera konflikter på ett bra sätt när de själv blir vuxna och har relationer.

–  Se konflikterna som en bra beteende träning. Konflikterna tränar barn att be om saker, dela med sig, be om ursäkt etc. (Läs mer i The whole-brain child av Daniel D. Siegel och Tina Peyne Bryson).

Tänk på att försöka modellera (det gör inget om du halkar då och då) att det går att ha konflikter och att det kan bli bra fort sedan igen.

Jag vill speciellt poängtera att du ska se tilll att inte gå omkring och sura och ignorera dina barn länge, det kan leda till att de i vuxen ålder antingen gör så själva i sina relationer eller väljer en partner som gör så.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se