(Svenska) Består dina relationer av dramatik, ångest och övergivenhet?

Består dina relationer av dramatik, ångest och övergivenhet?

Om du byter relationer ofta och de ofta slutar dramatiskt med att du blir övergiven eller med att du plötsligt lämnar dina partner som du har varit förälskad i har du kanske problem  med den anknytning du hade med din närmaste anknytnings figur.

Ett problem är sannolikt att du inte vet vad du känner egentligen varpå du agerar på de ytliga känslor du känner för tillfället. Du är antagligen svältfödd på att ha en trygg anknytning varpå du söker den nya relationer som slutar med besvikelse varpå du söker dig till en ny relation. Om du känner igen dig i mönstret ovan är du antagligen innerst inne besviken på den anknytning du hade med din anknytnings figur, och det yttrar sig i form av att du söker lyckan och tryggheten i relationer till en partner.

En viktig faktor du behöver jobba med om du känner igen dig i mönstret ovan är att komma i kontakt med sorgen som du antagligen känner innerst inne pga. att din anknytningsfigur inte kunde ge dig den trygghet du behövde. Du behöver också gå igenom hur du beter dig i dina relationer för att försöka hitta nyckeln till varför dina relationer slutar med dramatik och ångest.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se