Jag blir inte attraherad av känslomässigt tillgängliga män/kvinnor

Jag blir inte attraherad av känslomässigt tillgängliga män/kvinnor

Läs mer om relationer i mina tidigare texter.

Upplever du att du bara blir attraherad av personer som inte är bra för dig? I så fall är det oftast inte en slump. Attraktion och förälskelse är som en drog, du kan nästan uppleva att du blir beroende av drogen, förälskelse så du känner ett stort behov av att bli förälskad, annars kan livet kännas tråkigt och meningslöst.

Om du känner igen dig i att du känner ett tomrum och en meningslöshet när du inte är förälskad behöver du fundera på vad tomrummet handlar om istället för att genast agera på tomheten genom att söka en ny förälskelse. Om du söker förälskelser för att springa ifrån tomhet och tristess är risken stor att du inte noterar vem du är förälskad i utan nöjer dig med att du är förälskad.

Det här kan ofta leda till att du efter en intensiv förälskelse känner dig lämnad, lurad och utbränd av en jobbig period med en människa som inte är bra för dig. Om du upplever att du bara träffar fel personer behöver du fundera på om du har kanske någon gång har träffat en tillgänglig person men lämnat honom/henne för att det inte har känts tillräckligt spännande. Försök nästa gång när du går på dejt att testa att umgås en period även med personer där du inte känner omedelbart intresse. Umgås och utvärdera efter varje umgängesperiod hur du mår känslomässigt. Ofta kan det bli så belönande att du mår bra av den andra personen att det kan kompensera det faktum att du kanske inte upplever intensiv förälskelse.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag blir bara attraherad av män/kvinnor som inte ser mig

Jag blir bara attraherad av män/kvinnor som inte ser mig

Om du i flera omgångar har blivit attraherad av personer som inte ser dina behov  kan det vara viktigt att du börjar titta på om det finns destruktiva mönster som du följer. En vanlig fälla är att du kanske bara fastnar för personer där du känner en stark attraktion. Du kanske tänker att om du ska ha en relation så måste du känna stark attraktion annars kan du lika gärna vara själv.

Jag menar inte att du istället ska välja personer där du inte känner någon attraktion alls men du kanske kan vara uppmärksam på om du blir “förblindad” när du blir attraherad och därmed inte riktigt tar dig tid att se hur personen du är intresserad av är som människa.

Om du ofta blir attraherad av personer som inte ser dig bör du först analysera hur din anknytning till din förälder såg ut när du växte upp och om du kände dig sedd av henne (det är oftast mamman som är din närmaste anknytnings person). Om du inte kände dig sedd av din mamma för att hon inte hade tid, ork eller lust kan det leda till att du som vuxen söker dig till en partner som inte ser dig.

Det första steget är att lär dig mer om din anknytning varpå du behöver börja jobba med den så att du så småningom väljer en partner som ser dig och uppskattar dig och dina behov.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se