Vad händer i hjärnan vid borderline?

Vad händer i hjärnan vid borderline?

Läs mer om borderline i mina tidigare texter.

Jag har tidigare skrivit att forskning har visat att människor med borderline har lättare att känna jobbiga känslor, det tar längre tid för dem att återhämta sig från jobbiga känslor och det jobbiga känslotillståndet pågår längre än om du inte har borderline.

Detta innebär att du med borderline i princip är känslomässigt utbränd konstant.

Om du har borderline har du ofta ökad aktivitet i amygdala systemet (systemet som reglerar rädsla och med andra ord ångest). Du har alltså lätt att få ångest. Ofta har du även minskad aktivitet i system i hjärnan som reglerar impulskontroll och system som reglerar minne, inlärning och resonerande kring ett problem. Du har med andra ord lättare att slänga dig in i aktiviteter som är ogenomtänkta och som på sikt är destruktiva för dig.

När det gäller inlärning, minne och problemlösning fungerar du ibland sämre pga. att du vid stark ångest, ilska etc. tänker sämre. Detta är inte utmärkande för personer med borderline utan för alla människor. Man ska generellt t.ex. inte försöka lösa konflikter med sin partner när man är väldigt arg, man tänker sämre då.

Vidare är det bra att ha i bakhuvudet att alla människor med borderline inte har samma grad av problem. Vissa kan t.ex. ha ett fungerande arbete och lyckas hålla sin problematik borta från människor de känner ytligt medan andra med borderline har så svårt att hantera sina känslor och sin vardag att de inte klarar av att arbeta eller ha relationer överhuvud taget.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se