(Svenska) Har du social fobi?

Har du social fobi?

Jag tänkte skriva ner vad som är utmärkande för social fobi. Många kan känna social ångest i vissa situationer men för en del blir vardagen plågsam pga. oron och ångesten. Har du social ångest i mer än 6 månader på ett sätt som påverkar ditt liv negativt kan du ha social fobi.
Social fobi utmärks av:
1. En ihärdig rädsla för en eller flera sociala situationer där personen exponeras för människor.
Individen är rädd för att han/hon kommer att agera på ett sätt (eller visa ångest symtom) som kommer att vara förnedrande eller pinsamt. Individen behöver inte göra något pinsamt men är rädd för det vilket leder till rädsla och ångest.
2. Exponering för den sociala situationen aktiverar ångest.
Själv ämnet som individen är rädd för kan variera. Det kan röra sig om att ringa samtal, föra ett samtal, gå in i ett rum fullt av människor, äta eller skriva när andra tittar, tala inför andra människor etc.
3. Individen förstår att rädslan är överdriven och ologisk.
En jobbig faktor med social fobi är att du ofta förstår att det du utsätter dig för inte är farligt och att din oro är onödig och att det gör situationen värre. Det här får dig att känna dig osäker, underlägsen och otillräcklig.
4. Individen undviker eller står ut med den obehagliga situationen med intensiva känslor av ångest och obehag.

Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se