(Svenska) Min mamma kväver mig känslomässigt

Min mamma kväver mig känslomässigt

Relationen till dina föräldrar när du var liten påverkar ofta vilken typ av partner du kommer att välja och hur sunda dina relationer kommer att vara.

En knepig problematik som jag ibland ser är att du har haft en mamma som har varit bekräftande, hon har ställt upp och uppoffrat sig för dig och du upplever kanske själv långt upp i vuxen ålder att ni har en bra relation.

Samtidigt kanske du har stora problem med känslor av ångest, tomhet, meningslöshet etc. Det finns så klart ibland en biologisk komponent och orsak till att du kanske är mer benägen till att vara nedstämd eller ångestfylld men om du har stora känslomässiga problem är det nära till hands att misstänka att allt inte fungerade bra i relationen till dina anknytningspersoner när du växte upp.

Om din mamma har varit över involverad i dig när du växte upp kan det leda till problem. Dessutom får hon ett starkt grepp om dig när det gäller skuldkänslor eftersom hon ägnar all sin tid till dig. Det som ofta blir osynligt och svårt att greppa tom. i vuxen ålder är att du inte får chans att utveckla dina egna tankar och känslor. Du blir tvungen att tänka och känna det din mamma tänker och känner, annars blir hon ofta missnöjd och kritisk. Eftersom du blir en förlängd del av din mamma kommer du under sådana här omständigheter som vuxen inte att veta vem du är och vad du tänker och känner.

En annan osynlig komponent är att dina självuppoffrande mamma har fått en vinst av att vara över involverad i dig. Hon har skaffat sig en mening med livet och skulle antagligen utan dig ha svårt att skaffa sig en meningsfull tillvaro. Det knepiga är att det här ofta inte kommer fram, utan det som kommer fram är att du måste känna dig tacksam för att hon har gjort stora uppoffringar för din skull.

Kommentarer som en mamma som kväver känslomässigt kan fälla är t.ex. av typen “min dotter och jag är som en person”.

I din mammas värld har ni en perfekt relation men det som gör den så smidig är att era tankar och känslor baseras på det din mamma tänker och känner.

Moica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se