Min narcissistiska mamma skickar andra som berättar för mig att jag ska hjälpa henne mer

Min narcissistiska mamma skickar andra som berättar för mig att jag ska hjälpa henne mer

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Narcissister är bra på att spela offer men en del har det som sin huvudstrategi för att få hjälp eller tjänster av andra.

Hon kan omge sig av vänner som hon får någon nytta av och kan även få dem att bli arga på dig för att du inte hjälper din stackars mamma mer trots allt hon har gjort för dig. I de här sammanhangen spelar narcissisten upp ett skådespel där hon berättar om alla uppoffringar hon har gjort för sitt barn och tacken är att barnet dvs. du inte ringer henne tillräckligt ofta eller hjälper henne tillräckligt ofta. Hon berättar även i detalj hur dåligt hon mår pga. detta. Om hon umgås med en person som är angelägen om att vara till lags kan den här personen ofta erbjuda sig att hjälpa narcissisten t.ex. genom att prata med dig.

Hela scenariot ovan är ofta mycket provocerande för dig som vet att hon inte berättar om alla gånger hon har struntat i dina behov eller behandlat dig illa. Dessutom är det sannolikt att du har lätt för att drabbas av skuldkänslor vilket gör att du kan dras in i din mammas nät igen och börja karusellen där du hjälper hennes, känner dig utnyttjad, blir arg och besviken igen, funderar på att bryta kontakten etc.

När den narcissistiska mamman upplever att hon inte själv kan vinna tillbaka dig kan hon skicka vänner, släktingar eller sina andra barn för att “tala dig till rätta” Detta kan leda till att din relation till syskon och släktingar blir förstörd.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Min narcissistiska mamma bekräftar mig ofta känslomässigt när hon är uttråkad

Min narcissistiska mamma bekräftar mig ofta känslomässigt när hon är uttråkad

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

En viktig faktor som gör att det är svårt att distansera sig från en narcissistisk mamma beror på att hon kan vara så älskvärd ibland att det kan vara svårt att förstå att det handlar om samma person som två veckor tidigare behandlade dig föraktfullt och fick dig att känna dig misslyckad.

Det är vanligt förekommande att narcissistiska mammor ibland kan ha både tid och lust till att lyssna på dina problem och till att hjälpa dig att hantera dem. En anledning till välvilligheten kan vara att din mamma är uttråkad och att hon känner sig ensam. Ditt sällskap fyller då en viktig funktion för henne vilket gör att hon kan bli hjälpsam och bekräftande. Det här kan skapa ny förhoppning hos dig att din mamma äntligen har ändrat sig och att hon  from. nu kommer att tillgodose dina behov.

De här processerna är ofta omedvetna hos narcissisten så det brukar inte handla om att din mamma på ett beräknande sätt tänker ut allt i förväg, det är ofta snarare så att hon omedvetet beter sig på ett sätt som kortsiktigt får henne att må bättre.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterpaeut

www.kbtemanell.se

Jag kan inte låta bli att acceptera tjänster av min narcissistiska mamma

Jag kan inte låta bli att acceptera tjänster av min narcissistiska mamma

En av de faktorer som gör det mycket svårt att bryta med en narcissistisk mamma är att du kanske behöver tjänster då och då som du tar emot av din mamma. Det kan dessutom bli så illa att du pga. din uppväxt skapar ett liv där du ofta blir helt beroende av hjälp. Det kan handla om att du får missbruksliknande beteenden när det gäller t.ex. shopping eller mat vilket gör att du tar emot pengar av din mamma för att kunna få din tillvaro att gå ihop ekonomiskt. Det kan även handla om att du pga. din uppväxt väljer relationer som slutar med separation efter att du har fått flera barn. Om du har en partner som inte är intresserad av att hjälpa till med dina barn kanske du åter känner att du måste ta emot hjälp av din mamma varpå du även får bita ihop och acceptera att din mamma kör med dig, pikar dig eller får dig att känna dig misslyckad och värdelös.

Om du bestämmer dg för att du måste sluta ta emot tjänster av din narcissistiska mamma är det bra att du i förväg gör en plan. Du behöver skriva en lista över alla situationer där du kommer att känna dig lockad att ta emot tjänster. Gå därpå igenom hur du kan hantera de situationerna i framtiden utan din mammas hjälp. Sedan behöver du skriva ner hur du ska tänka och bete dig nästa gång när du känner dig lockad att ta emot en tjänst. Utgå från att du kommer att känna dig lockad och att det kommer att bli svårt men om du har en färdig plan så kommer det att bli genomförbart.

Det är vanligt och sannolikt att du ibland kommer att misslyckas. Då är det viktigt att du tar nya tag och tänker ut en ny plan istället för att fastan i självkritik.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Jag låter mig gång på gång luras av min narcissistiska mamma

Jag låter mig gång på gång luras av min narcissistiska mamma

Om du har en narcissistisk mamma känner du sannolikt igen dig i den känslomässiga berg och dalbanan som går ut på att du ibland hatar din mamma medan du andra gånger känner dig starkt bekräftad och hoppfull om att hon den här gången har förändrats. Förhoppningen leder ofta till att du anförtror dig åt din mamma vilket du senare får äta upp. Din narcissistiska mamma kommer förr eller senare att känna sig säker och belastad av dig och kanske av dina krav vilket gör att hon börjar använda sig av den förtroliga information hon fått av dig för att få dig att känna dig värdelös och misslyckad. Din mamma kommer ofta att verka empatisk och intresserad av dig när det passar henne, dvs. när hon är uttråkad eller när hon känner sig ensam men så fort hon har hittat sällskap eller när hon hittat något bättre att göra kommer hon att tycka att du är överflödig och jobbig speciellt om du har mage att ställa krav på henne.

En av dina stora utmaningar när du jobbar med att hantera dina narcissistiska mamma är att inte gå på hennes vänliga och falskt empatiska beteenden som egentligen mest går ut på att hon vill tillgodose sina egna behov, t,ex. att slippa känna sig ensam, att kunna få information för att skryta för sina vänner att hon har god kontakt med sina barn eller barnbarn eller att slippa känna sig uttråkad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Känner du periodvis hopp om att din narcissitiska mamma ska förändras?

Känner du periodvis hopp om att din narcissistiska mamma kan förändras?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du har en narcissistisk mamma är det vanligt att du pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det kanske finns stunder när du är i akut behov av psykiskt eller praktiskt stöd och din mamma är där för att hjälpa dig. Det här kan leda till att du tror att hon äntligen är på väg att förändras och att du kommer att bli sedd och bekräftad på ett sätt som du alltid har längtat efter. Känslan av hopp gör dock att smällen blir desto kraftigare när du efter ett tag upptäcker att hon pikar dig på ett sätt som får dig att känna dig värdelös eller också kanske hon utnyttjar information du har gett henne om dig själv i ett svagt ögonblick till att pika dig. Narcissistiska mammor förändras mycket sällan. Det beror på att de liksom alla narcissister sällan vill se att de behöver ändra något hos sig själva och därför kan de heller inte “läka från sin narcissism”. Det är däremot inte ovanligt att de kan visa en bekräftande sida men den dyker oftast upp när de själv känner sig i underläge på något sätt eller när de har känt sig ensamma. Oftast aktiveras den narcissistiska sidan igen så fort de har blåst upp sitt ego igen och hittat någon som kan bekräfta dem igen. Narcissister är innerst inne oftast livrädda för ensamhet. Ensamhet leder till att de inte kan täcka över känslor av värdelöshet med hjälp av andra människor utan de är tvungna att hantera alla jobbiga känslor. Därför kommer narcissisten bli både bekräftande och hjälpsam när han/hon känner sig ensam och uttråkad men som jag beskrev ovan är det oftast en tidsfråga innan de jobbar tillbaka sitt självförtroende varpå den narcissistiska sidan aktiveras igen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag blev sedd av min narcissistiska mamma när jag anpassade mig och hjälpte henne

Jag blev sedd av min narcissistiska mamma när jag anpassade mig och hjälpte henne

Läs mina tidigare texter om narcissism

En vanlig konsekvens om du har haft en narcissistisk mamma är att du är den som oftast är glad, lätt att ha att göra med och alltid är redo att ställa upp. Ofta ställer du även upp när du inte behöver det. Du vill väl men ofta vill du även omedvetet eller medvetet att det finns någon annan som pysslar om dig såsom du pysslar om andra. Tyvärr kanske du inte kan eller vågar sätta ord på det, istället ställer du upp och hoppas att någon ska förstå att även du vill bli ompysslad. Du kanske även i vuxen ålder fortsätter att lyssna på din mamma, hjälpa henne med olika saker och undvika att uttrycka egna behov. Det kan dels handla om att du inte vill belasta din mamma och dels för att du kanske har försökt att få henne att lyssna på dig utan framgång. Det kan ha slutat med att du blev avbruten eller om att din mamma kanske hakade på din samtalsämne för att sedan börja prata om sig själv.

En ond cirkel i vuxen ålder kan handla om att du väljer personer som gärna tar hjälp av dig och bekräftar dig för det eller också tar de emot hjälp varpå bekräftelsen uteblir. Poängen är att de ofta inte är så bra på att pyssla om dig på det sätt du önskar. På det sättet fortsätter du törsta efter bekräftelse men du får bara smulor av det du egentligen skulle vilja ha.

För att bryta den onda cirkeln behöver du bli medveten om att du behöver mer bekräftelse och därefter välja personer som kan ge dig det.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se