Finns det en portion narcissism hos små barn?

Finns det en portion narcissism hos små barn?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du observerar små barn kan du hos många av dem märka ett narcissistiskt beteende som dock är normalt. Barnen utgår ofta från sig själva och sina behov och de kan ta för sig på sätt som kan verka komiska. Det är inget vi vuxna blir kränkta av därför att vi förstår att barnen är små och inte kan bättre.

Under en normal uppväxt med känslomässigt bekräftande föräldrar lär sig barn som kanske biologiskt har förutsättningar att bli narcissister, att hantera känslor av bl.a. skam och ilska så att de kan passera “det narcissistiska” sättet som många två- åringar har. De får redskap för att hantera sina tankar och känslor så att de inte har behov av att ta för sig på andras bekostnad, vara ständigt avundsjuka, framhäva sig själva konstant och tävla om att vara först etc. Vidare lär de sig att det går att lita på en vuxen vilket gör att de inte utvecklas till individer som konstant behöver vara på sin vakt för att inte bli lurade eller försatta i underläge.

Du hjälper ditt barn att hantera skam genom att bekräfta och ta hand om känsla på ett bra sätt när den uppstår. Poängen är att barnet ska kunna känna skam och sedan komma ut ur den med hjälp av strategier som det lär sig av den vuxne. Då kommer barnet som vuxen att kunna hantera sin egen skam på ett sunt sätt utan behov av att genast lägga över den på andra vilket narcissister gör. Jag nämner speciellt känslan skam därför att den är central hos narcissister.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se