Är din narcissistiska mamma känslomässigt behövande?

Är din narcissistiska mamma känslomässigt behövande?

Läs mer om narcissistiska mammor i mina tidigare texter.

Narcissistiska mammor kan utifrån sin läggning ha olika specialteman när det gäller narcissism.

En del mammor kan vara kalla, distanserade och ointresserade medan andra gärna vill ha en nära relation fast närheten bygger på att deras behov blir tillgodosedda av deras barn. Den här mamma känner sig berättigad att bli omhändertagen av sina barn.

Hon kan prata om sina känslor ibland även när det gäller jobbiga känslor i relation till sin man dvs. din pappa. Hon vill att du lyssnar, stöttar och ger råd. Du blir som en nära vän till din mamma och hon kan bekräfta dig för det vilket leder till att du känner dig sedd och duktig. Din mamma kan även inför sina vänner berätta att du och hon har en nära relation och att ni kan prata om allt.

Din största utmaning till att avsluta din roll som terapeut till din mamma blir ofta att du får brottas med skuldkänslor. Om du försöker säga till din mamma att du behöver få utrymme att prata om dig själv kommer du ofta att bemötas av missnöje och ogillande vilket gör att det blir lockande att falla tillbaka i samma roll. Så fort du återtar din roll som terapeut kommer din mamma att bli mer bekräftande igen.

Om du har en narcissistisk mamma som är känslomässigt behövande behöver du förbereda dig på att jobba med skuldkänslor du kommer få när du försöker ställa krav och du behöver bestämma dig för att du ska stå ut med dina skuldkänslor. Du kan bestämma dig för att göra ett beteende experiment under några månader då du ställer krav och om du känner att du inte står ut med dina skuldkänslor kan du tänka att du i värsta fall får återgår till dina gamla mönster. Det här är en bra strategi för att stå ut med att genomföra jobbiga beteenden.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Får du bekräftelse av din narcissistiska mamma för att du tar hand om henne?

Får du bekräftelse av din narcissistiska mamma för att du tar hand om henne?

Läs mer om narcissistiska mammor i mina tidigare texter om narcissism.

En del personer som har varit kontrollerade av sina narcissistiska mammor tänker inte ens på att de har blivit hindrade i sin utveckling pga. att deras mamma har tagit deras energi och bekräftat dem för det men inte gett någon energi tillbaka.

Det kan vara så att du från låg ålder har ansetts som smart och mogen. Din mamma kanske har bett dig om råd och berättat om sina bekymmer för dig. Hon har kanske inte känt sig trygg nog att prata om sin relation och om sin oro eller ångest med någon väninna. Istället har hon känt sig trygg med dig och hon har lyssnat på dina råd och bekräftat dig. Hon kanske även har tagit hjälp av dig för att ta hand om ditt syskon. Du kanske har fått agera som extra förälder åt ett syskon som mer har fått göra som han/hon vill.

Ett stort problem om du har tagit hand om din narcissistiska mamma är att du har fått stå tillbaka med dina behov. Du kanske inte ens har tagit reda på vad du du har för behov eftersom du har blivit dresserad i att ta hand om andras behov. Det här kan leda till att du i vuxen ålder dras till människor som ber dig om hjälp och bekräftar dig i att du är smart och duktig. Du känner själv att du ibland har svårt att be om hjälp eller också har de personer du har omkring dig inte förmåga att ge dig den hjälp du behöver. Du hamnar åter i ett mönster där du ger andra det du egentligen själv vill ha av andra medan du själv känner att du inte får något.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Känner du dig arg, tom eller ångestfylld efter möten med din narcissistiska mamma?

Känner du dig arg, tom eller ångestfylld efter möten med din narcissistiska mamma?

Om du har en narcissistisk mamma är det sannolikt att du ofta känner dig t.ex. ledsen, arg eller tom efter dina möten med henne. Ofta handlar det här om att att du pendlar mellan hopp och förtvivlan om du har en narcissistisk mamma.

Du kanske får bekräftelse av henne ibland när du är ledsen vilket gör att du vid ert nästa möte närmar dig henne full av nytt hopp om att hon kommer att fortsätta vara ett bra stöd för dig. Ofta byts din förhoppning ut mot hopplöshet och kanske nedstämdhet för att du inser att hon inte kommer att ändra sig och att dessutom kanske du tänker att du har låtit dig luras igen trots att du egentligen vet hur din mamma fungerar. Det här kan göra att du dessutom känner dig dum varpå du kritiserar dig själv.

Om du känner igen dig i ovan beskrivna situation; tänk på att du själv vidmakthåller den onda cirkel som du befinner dig i genom att kritisera dig själv. Det är sannolikt att din narcissistiska mamma har lärt dig att kritisera dig själv för allt möjligt.

Om du ska bryta dig loss från din destruktiva dans som du har med din mamma är det viktigt att du bestämmer dig själv för att försöka jobba på att bli snällare mot dig själv. Därpå kan du göra en plan för hur du ska göra en någon detalj annorlunda när du och din mamma träffas nästa gång. Se till att du börja i liten skala och att du är beredd på att du kanske tar två steg fram och ett steg tillbaka samt att du inte kritiserar dig själv för att det inte fungerar alls ibland.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min narcissistiska mamma jämför mig alltid med andra – till min nackdel

Min narcissistiska mamma jämför mig alltid med andra – till min nackdel

En knepig faktor när du har kontakt med en narcissist är att du får inte vara bra för då blir narcissisten avundsjuk, men du får heller inte vara dålig för då kan din narcissistiska mamma bli arg över att du “drar ner” henne genom att inte lyckas med saker i livet. Hon är dock snar på att hitta en förklaring genom att säga att du liknar din misslyckade pappa, farfar etc. Med andra ord spelar det ingen roll vad du gör, hon kommer alltid att hitta något fel.

Det är vanligt att du efter ett möte med din narcissistiska mamma känner dig misslyckad eller värdelös. Det beror ofta på att hon sagt saker som aktiverar de knslorna hos dig. Ett vanligt scenario är att hon berättar vad andra gör i livet på ett sätt som gör att du känner dig dålig. Om du tar upp det kommer det antingen att vändas till att hon inte har sagt något om dig, med andra ord hon har inte sagt något rakt ut, eller också kan det vändas till att du är överkänslig och att du alltid skapar konflikter.

Om din narcissistiska mamma är arg på dig eller generellt på dåligt humör går det också ofta ut över dig bl.a i form av att hon t.ex. pratar extra mycket om hur andra har lyckast med olika livsprojekt. Hon pratar ofta extra länge om delar som hon vet är känsliga för dig. Det är alltså inte ovanligt att du får äta upp att du har fallit för frestelsen att anförtro dig för en narcissist – undvik att göra det om du kan.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min narcissistiska mamma kallar mig egoistisk när jag försöker sätta gränser

Min narcissistiska mamma kallar mig egoistisk när jag försöker sätta gränser

(Läs mer om narcissistiska mammor)

Den narcisistiska mamman är expert på att ge dig skuldkänslor. Ett upplägg på relationen kan vara att du hela livet har gjort det som förväntas av dig vilket har lett till få konflikter.

Det kan vara så att du har varit så van vid att göra som du blir tillsagd att du inte har funderat på att du faktiskt blir överkörd. Ett scenario när du kanske upptäcker det är om du börjar gå i terapi för att få hjälp med problem med alkohl, mat, nedstämdhet etc. Du kanske då börjar se att du sällan ställer krav på att saker ska bli som du vill, du kanske tom. har svårt att veta vad du vill.

När du sedan börjar sätta gränser mot din narcisistiska mamma som är van vid arr relationen bygger på att du är lätt att ha att göra med kan det uppstå problem. Hon kommer sannolikt att börja trycka på dina skuldkänslor som du anatgligen redan har lätt att känna. Hon kommer omedvetet att kämpa för att ha kvar dig i den roll som passar henne. Hon kanske säger att ni har haft en fantastisk relation men att du nu har blivit förändrad till det sämre. Hon kanske säger att du har blivit egoistisk och otacksam. Hon kanske även upprepar saker hon har gjort för dig och att tacken hon får är att du bara tänker på dig själv. Hon kan tom. vara offer och säga att hon får skylla sig själv att hon blir utnyttjad eftersom hon har uppoffrat sig själv, eller att hon borde ha tänkt mer på sig själv och inte varit hemma så mycket med dig. Den narcissistiska mamman kan inte inse att om hon har umgåtts mycket med dig så har det varit för att det har passat henne och inte för att det har varit bra för dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min narcissistiska mamma pratar bara om mitt syskon när jag vill att vi pratar om mig

Min narcissistiska mamma pratar bara om  mitt syskon när jag vill att vi pratar om mig

Ett vanligt beteende för narcissister är att få de får dig att känna dig värdelös och misslyckad. Det här kan innebära att när du berättar något om dig själv får du höra hur bra andra är eller hur bra ditt syskon är. Tyvärr är det inte ovanligt att det uppstår en krock mellan syskon pga.en narcissistisk mamma som triggar avundsjuka och irritation mellan syskonen. Det här gör hon bl.a genom att lyfta det ena barnet till skyarna på bekostnad av det andra.

Ett annat scenario kan vara att hon vill ha stöd av ett dig för att hantera sitt ditt syskon, Eftersom du får vara terapeut åt din narcissistiska mamma kan av förklarliga skäl känna irritation mot ditt syskon, tyvärr oftare mot syskonet än mot din mamma. Ofta tar det tid att se hur hela karusellen hänger ihop. Det är inte från början tydligt att din narcissistiska mamma kopplar in dig som stöd för att hon tycker att det är lättar eatt lägga ansvar på dig än att ta det själv. Ofta får du kanske en känsla av att vara viktig eller också känner du dig någonstans sedd av din mamma fast hon omedevetet egentligen utnyttjar dig.

Konsekvensen av att din mamma utnyttjar dig som ett stöd för att hantera ditt syskon kan i vissa fall leda till att du får dålig kontakt med ditt syskon.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilken typ av partner väljer pojkar till narcissistiska mammor?

Vilken typ av partner väljer pojkar till narcissistiska mammor?

Om du har haft en narcissistisk mamma kommer du sannolikt att utifrån din biologiska uppsättning bli narcissistisk själv eller bli självkritisk varpå du ofta själv väljer en narcissistisk partner.

Jag tycker utifrån mina möten med människor märka att det inte är ovanligt att pojkar till narcissistiska mammor ofta själva väljer en narcissistisk partner som på sikt krockar med den narcissistiska mamman. Det kan ofta leda till att mamman tappar sin kontroll till förmån för den narcissistiska svärdottern varpå hon blir frustrerad. Hon kanske försöker slita sin son från svärdottern, ofta utan framgång men med konsekvensen att sonen ofta har konflikter med sin fru för att han har skuldkänslor mot sin mamma.

Ett annat scenario är att sonen själv blir narcissist och väljer en partner som blir överkörd av honom.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Har din narcissistiska mamma försökt övertyga dig att du är misslyckad utan hennes hjälp?

 Har din narcissistiska mamma försökt övertyga dig att du är misslyckad utan hennes hjälp?

En del narcissistiska mammor blir över engagerade i sina barn från början för att de inte känner sig misslyckade på andra plan i livet. De sopar rent framför dig och gör gärna mycket för dig antingen genom tjänster eller genom att köpa mycket till dig.

Priset du får betala är att du måste stå ut med att höra att du är misslyckad för att det du gör sällan duger i din narcissistiska mammas ögon. Du kan alltid göra saker bättre vilket sannolikt gör att du innerst inne har en känsla av att du är misslyckad och att du aldrig skulle klara av att göra något på egen hand, vilket är exakt det din mamma vill att du ska tycka. Hon använder din låga självkänsla (som du har fått pga. henne) till att fortsätta styra dig. På samma sätt kan hon få dig att tycka att dina val av pojkvänner/flickvänner är dåliga vilket kan leda till att du förblir singel och därmed blir ett garanterat sällskap för din mamma så att hon slipper känna sig ensam.

Det faktum att du själv känner dig ensam och misslyckad kan din narcissistiska mamma också använda till sin fördel då hon kan berätta för andra om ditt privatliv och försöka framstå som en engagerad mamma som vill hjälpa dig på alla sätt hon kan.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min narcissistiska mamma berättar om sina lyckade prestationer när jag beklagar mig över min stressade tillvaro

Min narcissistiska mamma berättar om sina lyckade prestationer när jag beklagar mig över min stressade tillvaro

(Läs en tidigare text om narcissism hos mammor)

Vanliga ingredienser hos en narcissistiska personer är att de vill tävla och vara bäst, de vill jämföra sig till sin fördel, de kan inte vara något stöd om de på kort sikt inte får ut något av det etc.

Som jag har skrivit tidigare är det svårt att sluta hoppas på att den narcissistiska mamman någon gång kommer att förstå vad hon gör och ändra sig. Hon kanske då och då visar intresse för ditt liv på ett osjälviskt sätt eller också kanske hon ger intryck av att vara kapabel till att stötta dig. Det kanske många gånger har lett till att du har lutat dig mer mot henne eller förväntat dig ett stöd, varpå du sannolikt har blivit besviken.

En vanlig reaktion när du söker stöd kan vara att din mamma börjar briljera om hur bra hon är på det du tycker att du brister i. Om du t.ex. beklagar dig över att du är så trött av ditt arbete, dina hushållssysslor etc. är en vanlig respons hos narcissisten att hon inte förstår hur du kan bli så trött av vardagen. Därpå kanske hon berättar att när hon var i din ålder och dessutom hade tre barn och inte ett barn som du, så brukade hon utan problem gå upp kl. 7 på morgonen på en lördag och städa och laga mat innan övriga familjen vaknade. Dessutom kanske hon lägger till att hon var glad och motiverad och inte gnällig som du är.

Om du känner igen dig i ovan beskrivna situation är mitt råd:

– Försök att inte falla inte beklaga dig för din mamma. Bestäm dig för vem du kan ringa när du behöver stöd och ring den personen när du får impulser att söka stöd hos din mamma.

– Skriv ner exempel på när du hoppades att din mamma “den här gången” skulle kunna vara ett stöd varpå du blev besviken som vanligt efter ett tag.

– Förvara listan i din väska och läs den flera gånger om dagen. Det är vanligt att vi glömmer  och bortprioriterar att göra saker när de inte känns jobbiga. Bestäm dig för att du ska läsa listan även när det inte känns jobbigt.

– Uppmärksamma situationer när du klarar av att motstå dina impulser att ta stöd av din mamma och se de långsiktiga fördelarna, mest att du slipper besvikelsen.

– Gå igenom ämnen som du kan ta upp med din mamma som inte brukar leda till besvikelse.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se