Älskar psykopaten sina barn?

Älskar psykopaten sina barn?

Den här frågan kan tyckas enkel men när det gäller psykopater är inget enkelt. I en del fall visar den psykopatiska föräldern mer tydligt och visa att han/hon struntar i sina barn. Det kan handla om att föräldern missbrukar, misshandlar barnen psykiskt och fysiskt samt ofta är utanför hemmet t.ex. för att missbruka.

I andra fall är det mindre tydligt, det kan tom. bli så diffust att barnen kanske ända upp till vuxen ålder tror att de har haft en engagerad förälder fast det i själva verket har handlat om en förälder som har försökt leva via sitt barn och uppnå sina mål med barnen som redskap. Den här föräldern skjutsar sina barn, lagar mat åt dem, betalar saker åt dem etc. I gengäld förväntar sig den här psykopatiska varianten på förälder total lydnad. Det främsta vapnet för att få barnen till lydnad är alla tjänster som föräldern gjort. Om de här barnen någon gång försöker uttrycka en vilja som går mot förälderns vilja blir de genast påminda om alla uppoffringar som deras förälder har gjort för deras skull. De här barnen får oftast inte bygga upp någon egen identitet. De är en förlängd arm av den psykopatiska föräldern och de brottas med skuldkänslor. Vissa psykopat föräldrar kan uttrycka att de älskar sina barn och de kan också göra mycket för sina barn. De kommer dock alltid att välja sina egna behov före sina barns behov. Kärleken går ut på att barnen får hjälp med saker i livet så länge det passar den psykopatiska föräldern, annars blir de utsatta för skuld, skam och kritik.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se