Therapy

Kognitiv beteendeterapi hos mig

En eventuell terapi börjar alltid med ett par samtal för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om vad du som klient vill ha hjälp med samt om jag är rätt person för dig. Dessa tillfällen ger oss båda en möjlighet att känna efter om personkemin stämmer och om du som klient känner att du vill fortsätta att träffa mig. Då får du även veta mer om vad kognitiv beteendeterapi går ut på.

Om vi båda är överens om att inleda en terapi, börjar vi med att titta närmare på vad som får dig att må dåligt – när och hur började dina problem, hur påverkar de dig idag och så vidare. Sedan hjälps vi åt med att formulera mål som tydligt beskriver vad du vill förändra.

Själva terapin utmärks av att:

 • Vi har ett nära samarbete
 • Du som klient har uppgifter mellan sessionerna att i din vardag träna på det du lärt dig i terapin
 • Den ofta är mellan 10 och 15 sessioner
 • Den bygger på metoder som i forskning visat sig fungera bra
 • Du kommer lära dig mycket om varför du mår dåligt och hur du kan påverka ditt mående och göra bestående förändringar i ditt liv.
 • Jag har även terapier via Skype.

Cognitive Behavior Therapy conducted by me

The therapy always starts with a few sessions where I get a grip of what you should work with in therapy and if I am the right therapist for you. These sessions also give you the opportunity to decide if you think that I am the right therapist for you. You also learn more about how Cognitive Behavior Therapy works.

If we both agree to continue, we start looking closer at what makes you feel bad – when and how did your problems start, how do they affect you today etc. After that, goals are formed, describing what you want to achieve.

The therapy consists of:

 • Close collaboration
 • Homework between the sessions so that you, in your daily life, can train what you have learned in therapy
 • Between 10 and 15 sessions
 • This therapy form is based on research and it has been proven to work well
 • You will learn a lot about why you feel bad and how you can influence your behavior and do permanent changes in your life
 • I also conduct therapies through Skype