Tvångstankar och kontrollerande

Många människor kan känna igen sig i att det kan vara lätt att börja älta saker. Ältandet kan t.ex. handla om saker du tycker att du har gjort fel eller om en rädsla att du ska göra något fel. Det kan även leda till att du har ett överdrivet behov av kontroll t.ex. för att försäkra dig om att saker kommer gå rätt till eller för att försäkra dig om att inget oväntat väntar bakom hörnet. Ältandet kan handla om bara tankar och ibland även om beteenden som tankarna för dig att genomföra. Ibland kan tvånget påverka livet så mycket att man talar om Obsessive  Compulsive  Disorder, OCD.

Many people can ruminate about things. May be you ruminate about things you have said in wrong way or about things you are afraid will go wrong. It can also lead to an exaggerated need for control. May be you want to over control things so that they can´t go wrong or you want to over control so that nothing unpredictable can wait around the corner. The rumination is about thoughts but it can also lead to different behaviors that you have in order to get a short-term relief.

Sometimes you obsessive thoughts and behaviors can affect life so much that you get a disorder called obsessive Compulsive Disorder, OCD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *