Utbrändhet/depression

Många människor har höga krav på sig själva och vill prestera på sitt arbete eller i sitt liv. Du kanske i vissa fall både har höga krav på dig själv samt svårt att säga nej till fler arbetsuppgifter och till att hjälpa andra. Kroppen och hjärnan är bra på att klara av kortvarig stress men en långvarigt stressig livssituation eller arbetssituation kan leda till att problem med aptit, sömn, koncentration, minne etc. Du kan även ha lätt att börja gråta eller bli arg. En utbrändhet kan även leda till att du upplever en hjälplöshet över din situation vilket kan göra dig deprimerad.

Many people have high demands on how they think they should achieve . You may have both high demands on yourself and difficulties in saying no to more at work or in helping other people. The body and the brain are good at handling short-term stress but long-term stress can lead to problems with appetite, sleep, concentration, memory etc. You may also find that you easily start to cry or become angry. If you suffer from burnout you may also feel helplessness because of your situation which can make you depressed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *