Hoppa till innehåll

Vad är Compassion Fokuserad Terapi?

Vad är Compassion Fokuserad Terapi?

En ny våg i terapi världen är Compassion fokuserad terapi. Den blandar flera terapi former och är mer process orientera d än målinriktad. Den fokuserar mycket på skam och självkritik och arbetet förutsätter att du över tid, genom att jobba med olika aspekter av ditt liv ska bli mer empatisk mot dig själv. (läs mer i Compassion Focused Therapy av Paul Gilbert)

Ett annat fokus är att inte bara tänka dig fram till att du bör ha empati för dig själv, utan även känna det.

I Compassion Fokuserad terapi ingår även mindfulness, en komponent som många terapi former har fokuserat på de senaste 10-15 åren.

Terapin har till stor del en evolutionär approach dvs. att människor i överlevnadssyfte har behov har vinster av att bli bekräftade och av att kunna läsa andras avsikter när det gäller bekräftelse. Omhändertagande och bekräftelse påverkar spädbarn fysiologiskt och det är bevisat att din fysiska hälsa även i vuxen ålder påverkas positivt om du får bekräftelse och omtanke.

Fortsättning följer om Compassion Fokuserad terapi.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.