(Svenska) Vad är det för skillnad på reaktiv aggression och instrumentell aggression?

Vad är det för skillnad på reaktiv aggression och instrumentell aggression?

Människor som begår våldsbrott kan uppvisa olika typer av aggressivitet. Man talar om reaktiv aggression och instrumentell aggression.

Den reaktiva aggressionen kan ses:

– i passionsbrott

– när människor blir extremt provocerade

– vid självförsvar

– vid respons mot hot

– i situationer när ilskan är okontrollerad

Den instrumentella aggressonen kan är mer:

– planerad

– kallblodig

– målinriktad

– kontrollerad

– rovdjursaktig

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *