(Svenska) Vad är utmärkande för trygg anknytning och äldre barn?

Vad är utmärkande för trygg anknytning och äldre barn?

En trygg anknytning hos äldre barn utmärks av att:

– De kan ha god kommunikation med sin anknytnings person (oftast mamman) och det finns oftast vetskap om planer och struktur kring dagarna.

– De kan lita på att deras närmaste anknytnings person vill dem väl och kommer att skydda sitt barns intressen. Barnet kan även uttrycka känslor och tankar till sin förälder där föräldern lär dem hur de kan sätta ord på sina känslor och ta hand om dem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.