(Svenska) Vad betyder borderline personlighets störning?

(Svenska) Vad betyder borderline personlighets störning?

Vad betyder borderline personlighets  störning?

Läs mer om personlighets s törningar.

Människor som har en borderline personlighets störning har en medfödd känslighet som i kombination med brist på bekräftelse från sin anknytnings person (oftast mamman) kan leda till borderline. Problematiken är mycket jobbig för de som är drabbade och för deras anhöriga men det går att bli frisk och då menar jag att du når en punkt när du inte längre uppfyller kriterierna för bordeline.

Kriterierna för borderline personlighets störning är minst 3 av följande symtom:

1. Du gör stora ansträngningar för att undvika  verkliga eller fantiserade separationer.

2. Du uppvisar ett mönster av instabila intensiva relationer som kännetecknas av extrem idealisering och extrem nedvärdering.

3. Du uppvisar en idetitets störnng dvs. varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och identitets känsla.

4.Du visar impulsivitet i minst två avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för dig som t.ex. slösaktighet, sexuell äventyrlighet, , drogmissbruk, hetsätning.

5 Du uppvisar ett upprepat suicidalt eller självstympande beteende.

6. Du är känslomässigt labil och du byter ofta sinnes stämning bl.a. intensiv nedstämdhet, ångest, ilska.

7. Du känner en kronisk tomhetskänsla.

8. Du uppvisar en intensiv, inadekvat ilska och du har svårt att kontrollera din ilska.

9. Du har övergående paranoida tankegångar eller dissociativa symtom.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.