(Svenska) Vad betyder personlighets störning?

Vad betyder personlighets störning?

När människor har personlighets störningar utmärks deras problem av de upplever att de “är” på ett sätt snarare än att de har ett avgränsat problem. Personlighets störningen går ut på att du upplever att du “är” på ett sätt och du vet inga andra sätt att bete dig på.

Vidare upplever du att du är obalanserad känslomässigt och du har problem i dina relationer. Exakt vilka känslor du har svårast att hantera beror på vilken personlighets störning du har. Om du har t.ex. borderline problematik känner du jobbiga känslor intensivt och du pendlar ofta känslomässigt. Om du t.ex. har osjälvständig personlighets störning har du så stora problem med att vara självständig att det genomsyrar hela ditt liv och påverkar ditt liv negativt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.