(Svenska) Vad fyller känslan sorg för funktion?

(Svenska) Vad fyller känslan sorg för funktion?

Vad fyller känslan sorg för funktion?

Känslan av sorg kan kännas svår att bära och även leda till känslor av panik därför att du kan känna att du inte står ut. Det kan kännas outhärdligt när du är mitt i sorgen men när den har släppt lite kan du ofta se att den har burit med sig några positiva saker.

När du känner sorg blir beteendet ofta att du drar dig undan, du blir passiv, du gråter och funderar mycket. Funktionen känslan sorg har rent biolgiskt är att den ofta leder till eftertanke. Du stannar upp och tänker igenom vad som är viktigt för dig vilket också gör att du kanske mer håller fast vid det och blir bättre på att prioritera bort mindre viktiga saker.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.