(Svenska) Vad händer i barnets anknytningsprocess i fas 3 (börjar mellan 6 och 9 månader)?

Vad händer i barnets anknytningsprocess i fas 3 (börjar mellan 6 och 9 månader)?

Under den här faser befäster barnet sitt anknytningsmönster. Under den här fasen börjar barnet få förmåga att förflytta sig och i med det få kontroll över att kunna närma sig sin anknytningsperson vid behov. Barnet kan också klänga sig fast vid sin anknytningsperson för att söka trygghet när det möter nya situationer.

Bowlby menar vidare att barnet under den här perioden får tankar om mål som det vill uppnå, tex. att få fysisk kontakt med sin anknytningsperson. Under fas 3 börjar barnet även verbalt sända signaler på ett målinriktat sätt för att t.ex. kräva saker av andra eller signalera nej till andra.

Vidare fortsätter barnet utforska sin omgivning och på det sättet lära sig reglerna för fysisk och social interaktion med andra. I den här fasen avbryter barnet sitt utforskande  när det konfronteras med en främling och blir på sin vakt. Det här beteendet är framträdande under de sista fyra månaderna av det första året.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.