(Svenska) Vad handlar din känsla av att vara tjock om när du har en ätstörning?

Vad handlar din känsla av att vara tjock om när du har en ätstörning?

Människor som har en ätstörning har ofta en plågsam känsla av att vara tjocka. Känslan spelar de ofta ett spratt eftersom de inom loppet av några dagar kan känna sig väldigt tjocka vissa dagar eller delar av en dag medan vid andra tillfällen inte upplever att känslan är lika stark.

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan är mitt råd:

– Om din känsla av att vara tjock pendlar, börja registrera  när den blir stark och försök därpå fundera på varför den var så stark just då.

– Fundera på vad du kände kring tillfället när du kände dig tjock.

– Om du inte vet vad du kände, fundera på vilka personer du träffade när du kände dig tjock eller vad du gjorde.

– Var t.ex. observant på om du kände dig överkörd men att du istället för känslor av besvikelse eller ilska känner dig tjock.

– Var även observant på om du känner dig trött och istället för att sova tvingar dig till att vara social, jobba eller plugga; konsekvensen kan vara att du känner dig tjock.

Känslan av att vara tjock gör lätt att du hamnar i en ond cirkel. Eftersom känslan upplevs som stressande leder den ofta till att du överäter vilket gör att du känner dig både tjock och äcklig med en dos av självförakt vilket i sin tur kan leda till att du äter ännu mer etc. Om du därför tar reda på vad din känsla av att vara tjock egentligen handlar om kan du lättare intala dig själv att din kropp inte har med känslan att göra utan att du behöver jobba med dina tankar och beteenden.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.