(Svenska) Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig för att förbättra den?

Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig för att förbättra den?

Du kanske upplever att du redan har jobbat på att förbättra din självkänsla men att du inte kommer någonstans.
Ett vanligt misstag vi ofta gör är att försöka “tänka” positivt om oss själv medan vi är utan att tänka på det inte beter oss i enlighet med det tänket.
Kontrollera om du gör något av följande misstag:
1. Du undviker aktviteter pga. rädsla för vad andra kommer att tänka om mig.
2. Du pratar sällan om dig själv av rädsla för att andra kommer att tänka att du är dum, tråkig eller osäker.
3. Du tar inga initiativ till att närma dig andra pga. rädsla att de kommer att avvisa dig.
4. Du argumenterar aldrig emot andras åsikter för att du vill att de ska tycka om dig.
5. Du låter ofta andra bestämma vad ni ska göra för att du vill att andra ska tycka om dig.
6. Du tar ofta de relationer du har för givet och anpassar dig efter människor som du tycker är resepktingivande. Du har ofta ingen energi eller lust kvar att anstränga dig för de som ser till dina behov.
7. Du gör ofta mycket för andra och ber inte om gentjänster för att du vill att andra ska tycka om dig.
(Läs mer om självkänsla i Boosting self-esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig för att förbättra den?

Du kanske upplever att du redan har jobbat på att förbättra din självkänsla men att du inte kommer någonstans.
Ett vanligt misstag vi ofta gör är att försöka “tänka” positivt om oss själv medan vi är utan att tänka på det inte beter oss i enlighet med det tänket.
Kontrollera om du gör något av följande misstag:
1. Du undviker aktviteter pga. rädsla för vad andra kommer att tänka om mig.
2. Du pratar sällan om dig själv av rädsla för att andra kommer att tänka att du är dum, tråkig eller osäker.
3. Du tar inga initiativ till att närma dig andra pga. rädsla att de kommer att avvisa dig.
4. Du argumenterar aldrig emot andras åsikter för att du vill att de ska tycka om dig.
5. Du låter ofta andra bestämma vad ni ska göra för att du vill att andra ska tycka om dig.
6. Du tar ofta de relationer du har för givet och anpassar dig efter människor som du tycker är resepktingivande. Du har ofta ingen energi eller lust kvar att anstränga dig för de som ser till dina behov.
7. Du gör ofta mycket för andra och ber inte om gentjänster för att du vill att andra ska tycka om dig.
(Läs mer om självkänsla i Boosting self-esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *