Varför kan jag inte stoppa mina upprepande självkritiska tankar?

Varför kan jag inte stoppa mina upprepande självkritiska tankar?

I kognitiv beteendeterapi pratar vi om tankefel eller tankefällor vilket jag föredrar.
Med tankefällor menas att du tänker tankar som går hand i hand med din låga självkänsla och som även förstärker den.
Exempel på tankefällor är:
1. Självkritiska tankar som “jag är dålig”, “jag är konstig”, “jag går inte att tycka om”.
2. Kritiska tankar om vad du gör t.ex. -jag fick ett fel på provet, alltså är jag misslyckad, jag skulle inte ha sagt något, nu kommer alla att tycka att jag är en idiot, jag skrattade vid fel tillfälle och alla kommer tycka att jag är en idiot.
3. Du tänker katastoftankar om framtiden t.ex. -jag kommer att köra på tentan och aldrig bli färdig med min utbildning, jag kommer att bli lämnad av min partner, jag kommer aldrig att träffa någon etc.
4. När du har låg självkänsla är det vanligt att du jämför dig med andra till din nackdel, t.ex. – alla mina vänner har en partner, jag är den enda som är ensam och de tycker synd om mig, alla mina vänner har bättre lön än jag, alla andra verkar gå framåt i livet utom jag.
5. Du katastofierar runt känslor tex. jag står inte ut med att känna en sådan här ångest, alla kommer att märka hur nervös jag är etc .
6. Du visualiserar dig själv i jobbiga situationer t.ex. -du ser dig själv som gammal och ensam, du ser framför dig att alla har familjer utom du, du ser dig själv skriva samma jobbansökan om tio år etc.
(Läs mer om självkänsla i Boosting your self-esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Monica Emanell, leg. psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell. Se

Leave a Reply

Your email address will not be published.