(Svenska) Varför påminner julen mig om min jobbiga uppväxt?

Varför påminner julen mig om min jobbiga uppväxt?

Läs mer om julångest i mina tidigare texter.

Julen kan aktivera jobbiga känslor hos många människor. Eftersom det är en högtid som bygger på familj, gemenskap och mysighet kan det vara jobbigt för de som inte har familj eller har en familj som de uppelver drar ner dem känslomässigt.

Julen leder även lätt tankarna tillbaka till uppväxten. Om du har haft en jobbigt uppväxt präglad av ensamhet, missbruk eller misshandel är det vanligt att du blir påmind om det på julen och du kanske börjar fundera på hur du kände dig under jularna när du växte upp.

Ett framgångsrikt sätt att börja komma ihåg saker som du kanske bara minns diffust är att gå igenom detaljer både på tankemässigt, känslomässigt och sinnesmässigt plan. Eftersom julen fokuserar på detaljer som upprepar sig med mat, lukter och andra intryck är det inte så konstigt att den ofta gör att du blir översköljd av minnen från din uppväxt. Julen är även fokuserad på en kort period sopm skiljer sig från vardagen vilket kan göra det lättare för hjärnan att komma ihåg specifika händelser samt tankar och känslor kopplade till dem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *