(Svenska) Vilka 3 typer av känslomässig försummelse finns det enligt schema terapin?

Vilka 3 typer av känslomässig försummelse finns det enligt schema terapin?

I schema terapin som påminner om kbt fast med mer fokus på uppväxt och anknytning finns det 18 scheman eller inre övertygelser om dig själv.

De inre övertygelserna är ofta omedvetna och grundläggs under din uppväxt beroende på hur du blev omhändertagen av dina föräldrar.

Ett schema som inte är så ovanligt är känslomässig försummelse (emotional deprivation). Schemat går ut på att du blev känslomässigt försummad.

Försummelsen delas in i 3 undergrupper:

1. Brist på omvårdnad.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på omvårdnad har du inte upplevt känslomässig värme. Då har dina föräldrar inte varit bra på att ta upp dig i famnen, trösta dig och krama dig.

2. Brist på empati.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på empati har du inte haft någon som har bekräftat dig känslomässigt och visat intresse för att lyssna på dig. Du har heller inte haft någon att anförtro dig åt.

3. Brist på skydd.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på skydd har du inte haft någon att vända dig till för att få vägledning, råd och kraft. Du har inte haft någon att vända dig till för att få kraft och trygghet.

Det kan vara så att du har blivit försummad inom alla områden eller inom ett område. Det kan vara viktigt att du tänker igenom hur du har blivit försummad då du kmmer att känna mer kontroll när du vet hur du blev behandlad och varför du har de problem du har idag. Därpå kan du börja jobba med att hantera dina problem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.