(Svenska) Vilka 4 typer av problem uppstår i samband med otrygg anknytning? (problem 1)

Vilka 4 typer av problem uppstår i samband med otrygg anknytning?

Forskning har identifierat fyra faktorer som är kopplade till otrygg anknytning. Den första handlar om känsloreglering. Det innebär att du kan få problem med att hantera dina känslor i samband med situationer som du upplever som stressande. Om du har undvikande anknytning kommer du sannolikt att undvika känslor medan om du har ambivalent anknytning kommer du sannolikt att känna så mycket att det blir ohanterligt.

Dina kopplingar i hjärnan i samband med rädsla kommer också att bli “felkopplade” i enlighet med de strategier du lär dig att använda.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.