(Svenska) Vilka 4 typer av problem uppstår i samband med otrygg anknytning? (problem 2)

Vilka 4 typer av problem uppstår i samband med otrygg anknytning? (problem 2)

En annan typ av problem du kan få om du har otrygg anknytning är det beteende du får när du söker närhet.

Om du t.ex. har ett negativt beteende får du kortsiktigt uppmärksamhet av din anknytningsperson men på lång sikt upprepas det du redan har lärt dig, att du känner dig oviktigt och att du inte blir sedd.

Hos barn med desorganiserad anknytning kan det ske ett ombyte av roller i förskoleåldern. Barnet kan här ibland ta föräldrarollen och bli bossig och dominant. Det sker även konstant ett pendlande mellan beroende och ilska, vilket generaliseras till andra relationer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.