(Svenska) Vilka beteenden hos föräldrar uppfattas som skrämmande hos barn med desorganiserad anknytning?

Vilka beteenden hos föräldrar uppfattas som skrämmande hos barn med desorganiserad anknytning?

Barn med desorganiserad anknytning känner ofta rädsla inför sin anknytningsperson. Relationen domineras av rädsla.

Beteenden som barnen ofta uppfattar som skrämmande är: (Main och Hesse, 1992, 2006)

1. Hotfulla beteenden som kan yttra sig i form av arga ansiktsuttryck eller arga kroppsrörelser.

2. Rädda beteenden dvs. beteenden som visar att anknytningspersonen (oftast mamman) är oförklarligt rädd och tex. backar från barnet.

3. Dissociativa beteenden, dvs. att anknytningspersonen plötsligt blir annorlunda genom att börja röra sig som hypnotiserad.

4. Undergivenhet, dvs. att mamman beter sig undergivet mor barnet

5. Romantiska beteenden, dvs. att mamman beter sig på ett överdrivet intimt eller sexuellt sätt mot barnet.

6. Desorganiserade beteenden (se tidigare text).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *