Hoppa till innehåll

What schemas or inner unconscious assumptions about themselves do narcissists have? – Defectiveness shame

Vilka scheman eller inre övertygelser om sig själva har narcissister? – Bristfällighet/ skam

Schema terapin har identifierat 18 scheman eller inre övertygelser som människor kan ha om sig själva.

Man har ringat in några av dem som är vanliga hos narcissister. Jag har tidigare skrivit om schemat känslomässig försummelse och schemat brist på tillit. Ett annat vanligt schema hos narcissister är bristfällighet/skam

Narcissisten känner sig värdelös innerst inne. Han/hon  tror ofta omedvetet att han/hon inte går att älska och försöker därför bli sedd genom att tvinga kräva att andra lyssnar och tillgodoser hans/hennes behov. Ett annat sätt att döva de omedvetna gnagande känslorna är att arbeta för mycket, överkonsumera alkohol, missbruka droger etc.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.