(Svenska) Vilka undergrupper finns det vid desorganiserad anknytning?

Vilka undergrupper finns det vid desorganiserad anknytning?

En anledning till att det tog så lång tid för forskare (Hesse och Main) att ringa in den desorganiserade anknytningen är att man ser det desorganiserade mönstret under korta sekvenser när man observerar ett barn. Övrig tid beter sig barnet i enlighet med något av de andra tre anknytnings mönstren.

Därför kan barn med desorganiserad anknytning ha anknytninanknytning

– Desorganiserad trygg anknytning

– Desorganiserad ambivalent anknytning

– Desorganiserad undvikande anknytning

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.