(Svenska) Vilken typ av anknytning kan kopplas ihop med borderline problematik?

Vilken typ av anknytning kan kopplas ihop med borderline problematik?

Läs mer om desorganiserad anknytning.

Forskning av Karen Lyons Ruth visar att det finns en koppling mellan desorganiserad anknytning och borderline problematik samt mellan desorganiserad anknytning och dissociativa symtom vilket också förekommer hos personer med borderline.

Dissociativa symtom innebär att du känner dig avtrubbad och att du får overklighets känslor. Du kan få en känsla en slow motion känsla som när du är under vatten.

Med tanke på det känslomässiga kaos som personer med borderline tvingas leva i är det ganska logiskt att de ofta har haft en desorganiserad anknytning; svårigheten att bestämma sig om de vill närma sig eller avlägsna sig från personen de har en relation med, de nyckfulla känslo svängningarna, den höga stress nivån som de tvingas leva i, svårigheten att hantera känslor eller överhuvud taget veta vad de känner mm.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *