Hoppa till innehåll

Vilken typ av perfektionism har du? (1)

Vilken typ av perfektionism har du?

Om du är perfektionistisk känner du dig sannolikt ständigt pressad och du har en känsla av att tiden inte räcker till. Ofta har människor en bild av dig att saker fungerar bra för dig, men du själv vill korrigera och finslipa dina egna beteenden. Du känner ofta att du har mål som du rusar fram mot och du kan ha svårt att stanna upp.

Enligt Jeffrey Young (schema terapi), finns det tre typer av perfektionism:

1. Tvångsmässighet

2. Fokus på prestation

3. Fokus på status

Den tvångsmässiga perfektionismen handlar om att du vill ha allting rätt in i minsta detalj och du blir upprörd om något blir fel. För dig som är tvångsmässigt perfekt är kontroll väldigt viktigt. Om du känner att du inte har kontroll över någon del i livet lägger du ner all din energi på att försöka springa snabbare för att få tag i känslan av kontroll.

Problemet är att eftersom du kör över dig själv i din strävan efter kontroll och perfektionism så kommer din känsla av missnöje med dig själv inte att gå över, utan tvärtom, den kommer att öka om du kör över dig själv ju mer du kör över dig själv.

Fortsättning följer om perfektionism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.