Hoppa till innehåll

juli 2014

Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Bekräftelse sökande

Vilka scheman eller inre övertygelser om sig själva har narcissister? – Bekräftelse sökande Enligt scheman terapin finns det 18 scheman eller inre övertygelser du kan ha om dig själv. Jag har tidigare skrivit om de scheman som narcissister kan ha.… Läs mer »Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Bekräftelse sökande

What schemas or unconscious assumptions about themselves do narcissists have about themselves? – Insufficient self-control

Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Otillräcklig självkontroll Enligt schema terapin finns det 18 olika scheman eller inre övertygelser som människor kan ha om sig själva. Jag har tidigare skrivit om scheman som är… Läs mer »What schemas or unconscious assumptions about themselves do narcissists have about themselves? – Insufficient self-control

( Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Underkuvande/underkastelse

Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser har narcissister? – Underkuvande/underkastelse Jag har tidigare skrivit om scheman som enligt Schema terapi är vanliga hos narcissister. Schemat underkuvande/underkastelse är ett av de  scheman som människor som attraheras av narcissister har. Om du… Läs mer »( Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Underkuvande/underkastelse

What schemas or inner unconscious assumptions about themselves do narcissists have? – Defectiveness shame

Vilka scheman eller inre övertygelser om sig själva har narcissister? – Bristfällighet/ skam Schema terapin har identifierat 18 scheman eller inre övertygelser som människor kan ha om sig själva. Man har ringat in några av dem som är vanliga hos… Läs mer »What schemas or inner unconscious assumptions about themselves do narcissists have? – Defectiveness shame