Hoppa till innehåll

Använder du ordet ”narcissist” som ett skällsord?

Ordet narcissist har blivit vanligt och används en del använder det ibland som ett skällsord när någon i deras närhet, kanske framför allt deras partner beter sig illa eller själviskt.

Det är dock viktigt att komma ihåg att de flesta av oss beter oss narcissistiskt ibland. Det finns dock en skillnad och det är framför allt att när du punktvis beter dig oempatiskt eller illa mot dina närmaste så kan det bero på att di har en dålig dag eller dålig period i livet och då reagerar du oftast på om någon säger att du beter dig illa och att andra mår dåligt pga. det. En person med många narcissistiska beteenden har ofta svårt att känna skam- och skuldkänslor samt empati vilket leder till att det inte finns något som kan knuffa fram en vilja till förändring.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se