Hoppa till innehåll

Är du rebellisk fast du känner dig undergiven innerst inne?

Är du rebellisk fast du känner dig undergiven innerst inne?

En del personer med ett underkuvande schema (du känner dig i underläge gentemot andra) kan hantera sin känsla av undergivenhet genom att bete sig trotsigt och ibland vilja ha överdriven kontroll. Om du är rebellisk kanske du t.ex. med flit väljer att arbeta med något som dina föräldrar inte tycker om. Du befinner dig ändå i ett hjälplöst tillstånd eftersom målet med allt du gör inte är dina behov utan att göra tvärtemot.

En del personer med underkastelse schema har behov av en överdriven kontroll. Om du överkontrollerar din vikt och blir anorektisk har du ofta ett underkastelse schema.Du kanske inte känner kontroll över ditt liv och därför kontrollerar du det du kan, dvs. din kropp och dina matintag (Läs mer i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig).

Om du har någon typ av missbruk tycker jag rent generellt att du ska scanna av om du har tendenser att anpassa dig eller om du känner dig styrd av andra. Jag tycker ofta att det finns en koppling mellan att  bitvis tappa kontrollen över olika beteenden och tendenser att känna sig kontrollerad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se