Hoppa till innehåll

Är en del chefer psykopater?

Det är generellt vanligare med psykopatiska drag hos ledare. Det är egentligen ganska logiskt eftersom nan i ledarpositioner ofta får en del kritik eftersom alla inte jan vara nöjda. Många människor tycker att det är så energikrävande att få kritik att de inte klarar av eller vill vara chef. Dessutom behöver man vara bekväm med att leda, få uppmärksamhet, ställa krav och våga ta konflikter eller ta beslut som inte passar alla.

Detta är egenskaper som psykopater ofta har lätt för. Psykopater kan tvärtom, ibland få energi av att andra är missnöjda, eftersom de får något att hantera och kämpa mot.

Tyvärr blir psykopater ofta inte bra chefer då de pga. brist på rädsla, empati, förmåga till skam och skuldkänslor tar för sig för mycket, kör över andra och har egna vinster som mål i stället för vinster för organisationen

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se